Skaraborgs Energideklarationer

 

Energiklasser

Energideklaration i Skaraborg

Vi utför prisvärda energideklarationer i Skövde, Skara, Götene, Tibro, Mariestad

samt övriga kommuner i Västra Götalands län.

 

Vår certifierade energiexpert Joakim Fagerholm har behörighet

att energideklarera alla typer av byggnader, villa, hyreshus, lokaler.

Vi samarbetar även med bostadsrättsföreningar och fastighetsmäklare.

Ring Joakim på telefonnummer: 070-8650979

eller maila till: info@skaraborgsenergi.se

 

Energideklarationen utförs i aktuell fastighet tillsammans med ägare eller

kontaktperson när det passar er bäst, även kvällar.

 

Efter besiktningen upprättas en energideklaration som vi skickar in till

boverket, och även till er fastighetsmäklare om så önskas.

En papperskopia skickas till dig som kund.

 

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen ger information

 • Om byggnadens energianvändning.
 • Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad.
 • Energideklarationen görs på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.
 • Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet.

 

Energideklarationen skall göras:

 • Innan försäljning.
 • Vid uthyrning.
 • Större byggnader än 500 kvm golvarea, som ofta besöks av allmänheten.
 • Nya byggnader ska energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

 

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.
 • Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om

värmesystemet och ventilationssystem.

 

Nytt utseende på energideklarationer

I syfte att förenkla informationen om byggnaders energianvändning har

energideklarationernas sammanfattning fått förändrat utseende.

 

Förändringen består i att en skala med sju energiklasser från A till G, där A står

för en låg energiförbrukning, införs och ersätter den tidigare informationen om energiprestanda.

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser kvarstår men med förändringen

att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med en särskild symbol innehållande

bokstav (A-G) för att indikera energivärdet.

 

Eftersom energideklarationerna är giltiga i 10 år kommer redan upprättade energideklarationer

att vara i omlopp och fullt giltiga. Om en byggnad har en energideklaration som är upprättad före

den 1 januari 2014 ska du som tidigare vid annonsering ange energiförbrukningen i kWh/m2 och år.

 

Fakta om ackreditering

Från 1 juli 2014 gäller krav på personcertifiering istället för företagsackreditering.

Då ska alla som utför energideklarationer vara personcertifierade.

 

Tveka inte att kontakta oss för tips och råd

Vår Sakkunnige energiexpert kan hjälpa dig med mer än din energideklaration.

Idag erbjuder vi en rad olika konsulttjänster för fastighetsägare inom vvs och energi.

Vi hjälper dig att minska din energiförbrukning.

Mail. info@skaraborgsenergi.se Telefon 070-8650979