Skaraborgs Energideklarationer

 

Sakkunnig Energiexpert SE

 

Kiwa Sverige är genom SWEDAC ett ackrediterat organ för certifiering av energiexperter. Energiexperten certifieras efter prövning enligt kraven i Boverkets författningssamling.

Mer om certifierad energiexpert

 

Den som ansvarar för certifieringen är Kiwa som är ackrediterade för att certifiera energiexperter efter prövning enligt de krav som ställs av Boverkets författningssamling. Varje energideklaration som görs ska godkännas av en energiexpert med rätt certifiering. Energiexperten är behörig att genomföra de besiktningar som krävs för upprättande av energideklarationer.

Mail. info@skaraborgsenergi.se Telefon 070-8650979