Energideklaration i Skaraborg

Vi upprättar prisvärda energideklarationer i Skövde, Skara, Mariestad

samt övriga kommuner i Västra Götalands län.


Våra certifierade energiexperter har behörighet att energideklarera alla typer av byggnader,

villor, hyreshus, lokaler, butiker. Energikartläggning av stora företag - EKL

Energideklaration av BRF HSB, Riksbyggen mm.

Vi samarbetar med fastighetsmäklare på de flesta orter i Skaraborg.


Prisuppgift och bokning, maila till: info@skaraborgsenergi.se

Eller ring Joakim på telefonnummer: 0708-650979


Energideklarationen utförs i aktuell fastighet tillsammans med ägare eller

kontaktperson.

Efter besiktningen upprättas en energideklaration som vi skickar in till

boverket och även till er fastighetsmäklare om så önskas.   


Vad är en energideklaration?

Energideklarationen ger  information

 • Om byggnadens energianvändning.
 • Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad.
 • Energideklarationen görs  på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år
 • Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet.


Energideklarationen skall göras:

 • Innan försäljning.
 • Vid uthyrning.
 • Större byggnader än 500 kvm  golvarea, som ofta besöks av allmänheten.
 • Nya byggnader ska energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.


Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.
 • Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om

                  värmesystemet och ventilationssystem.Nytt utseende på energideklarationer

I syfte att förenkla informationen om byggnaders energianvändning har

energideklarationernas sammanfattning fått förändrat utseende.

Förändringen består i att en skala med sju energiklasser från A till G, där A står

för en låg energiförbrukning, införs och ersätter den tidigare informationen om energiprestanda.

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser kvarstår men med förändringen

att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med en särskild symbol innehållande

bokstav (A-G) för att indikera energivärdet.