Energideklaration Villa


Energideklaration villa


Vid försäljning av en bostad ska det finnas en energideklaration, som talar om hur energieffektiv byggnaden är.


Deklarationen registreras hos Boverket och syftar till att minska energibehovet i våra byggnader och ge dig en klar bild av husets totala energiprestanda. Denna bedöms utifrån vilket energislag du använder samt i vilken av Sveriges fyra klimatzoner bostaden ligger.

Syftet är att lättare kunna jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt oavsett var i landet du bor, samt premiera mer effektiva och miljövänliga energikällor. Finns det saker att göra för att minska energiprestandan föreslås även förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön.


Energideklarationer som upprättats efter 1 januari 2014 ska även innehålla en energiklassning med skalan A-G. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C.

Det är säljarens ansvar att:


  • Det finns en giltig energideklaration vid försäljningen av bostaden.

  • Om energideklaration är upprättad vid tidpunkten för annonseringen ska uppgifter om energiprestandan finnas med i marknadsföringen.

  • Energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen i tid innan köpet.Energideklaration är giltig i 10 år


Om säljaren inte uppfyller lagens krav kan säljaren föreläggas av Boverket att uppfylla dem. Om föreläggandet inte följs kan vite dömas ut. Köparen har dessutom rätt att vid köp av en bostadsfastighet, inom sex månader från tillträdesdagen, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.