Skaraborgs Energideklarationer


Sakkunnig Energiexpert SE


Kiwa Sverige är genom SWEDAC ett ackrediterat organ för certifiering av energiexperter. Energiexperten certifieras efter prövning enligt kraven i Boverkets författningssamling.

Mer om certifierad energiexpert


Den som ansvarar för certifieringen är Kiwa som är  ackrediterade för att certifiera energiexperter efter prövning enligt de krav som ställs av Boverkets författningssamling.  Varje energideklaration som görs ska godkännas av en energiexpert med rätt certifiering.  Energiexperten är behörig att genomföra de besiktningar som krävs för upprättande av  energideklarationer.

Mail.  info@skaraborgsenergi.se       Telefon 070-8650979